ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา ถึงนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และ ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา ถึงนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และ ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา ถึงนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และ ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา
จากวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559
เป็นวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

ตารางเวลาการเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 357